O jiných nemocech

Muskuloskeletální onemocnění...

Pohybový aparát se skládá ze soustavy svalové a kosterní neboli muskuloskeletální soustavy (musculus – sval, sceletum – kostra).