Diagnostika

Co může být spouštěčem lupusu?

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům.

Symptomy

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům.

CRP

CRP (C-Reaktivní Protein) se řadí se do skupiny tzv. bílkovin akutní fáze. To znamená, že se množství těchto bílkovin začne stoupat, pokud je v těle nějaký zánět (u různých zánětů různě rychle). Zánětem tělo reaguje prakticky na cokoliv, jsou zvýšené bílkoviny akutní fáze (a tedy i CRP) poměrně častým nálezem. K jejich zvýšení dochází u infekcí jakéhokoliv původu, u nádorových onemocnění i u autoimunitních chorob. CRP se tvoří v játrech.

Normální hodnota sedimentace

Časté jsou dotazy na normální hodnoty sedimentace erytrocytů (FW) :) Takže…

Dospělí FW za 1hodinu/za dvě hodiny muži 3–10/4–20 ženy 3–15/6–25

Zdroj:

http://www.nemtru.cz/…ucka_tho.pdf

Coombsův test

Coombsův test, též známý jako antiglobulinový test (AGT), je termín pro dva klinické krevní testy užívané v imunohematologii a imunologii.

Tyto testy jsou

  • přímý Coombsův test (též přímý antiglobulinový test)
  • nepřímý Coombsův test (nepřímý antiglobulinový test)

Použití

Přímý Coombsův test se užívá k odhalení protilátek či proteinů komplementu, které jsou navázány na povrch červených krvinek.

Vyšetření, vyšetřovací metody u lupusu

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Diagnostika není snadná. Některé nespecifické projevy mohou být zavádějící (např. zvýšená teplota, únava).

Kritéria pro stanovení diagnózy lupus

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Dle ACR (The American College of Rheumatology) je popsáno 11 kritérií. Poprvé byla popsána v roce 1971; následná revize byla v roce 1982 a 1996. Pro diagnózu lupus stačí mít pouze čtyři z jedenácti projevů.

První čtyři kritéria se týkají kožních projevů:

1. Motýlovitý ekzantém (malar rash) – vystupující ekzém na lících

2.