Diagnostika

Základní parametry pro určení autoimunit

Americký imunolog německého původu Ernest Witebsky a jeho žák Noel Rose stanovili čtyři základní parametry (znaky), po jejichž určení se učité onemocnění může nazývat autoimunitní.

 • poznání terče (buňka, orgán), na který autoimunitní mechanismus „útočí“
 • poznání „útočníka“, tzn.

Co je algometrie?

Algometrie je vyhodnocení bolesti.

 • tlaková (přístrojem se měří tlak na kloub nebo sval)
 • tepelná (měří se snesitelnost tepelného podnětu)
 • verbální (Likertova pětistupňová škála)
 • hodnocení bolesti dotazníkovým systémem
 • Melsackův dotazník (viz. Melsackův dotazník)

V revmatologii je hodnocení bolesti součástí každého hodnotícího systému. Např. HAQ, RADAI, WOMAC, Lequencův index, AIMS atd.

Zdroj: Revmatologický slovník

Schellong test

Ortostatický test (Schellong)

Změna polohy člověka z lehu do stoje v gravitačním poli představuje ortostatickou zátěž, která vyvolá stagnaci krve v dolních končetinách a snížení žilního návratu a QS. U zdravého člověka se zvýší HR, dochází k periferní vasokonstrikci (viz. Slovníček) a vyrovnává se Q a TK .

Test má význam v diagnostice kolapsových stavů, stavů bezvědomí, ortostatických poruch regulace TK a HR.

Anti-SSA/Ro a anti-SSB/La protilátky

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Anti/La protilátky se vyskytují prakticky společně s anti-SSA/Ro. Ale neplatí to naopak.

Algoritmus klinického vyšetření v revmatologii

1. Anamnéza

Zvláštní význam mají zejména údaje o vzniku, lokalizaci a charakteru revmatických bolestí.

2. Aspekce

Hodnotí se změny kontur kloubů (vyhlazení, zhrubnutí, defigurace), otoky, atrofie svalů, revmatické uzly, zbarvení kůže…

3. Palpace

Slouží např. k odlišení synovitidy od periartikulárních lézí, sleduje míru palpační citlivosti, teplotu kůže, krepitace (drsné, měkké, sněhové), vyhledávají se bolestivé úpony, hyperalgické zóny a body (u fibromyalgie)…

**4.

Melsackův dotazník

Dotazník sloužící k vyhodnocování bolesti.

Bolest je možné vyjádřit 78 slovy, rozdělenými do čtyř skupin. Kromě toho obsahuje dotazník tři indexy se stupnicí 1 – 5, a to

 • NWC (number of word chosen) – počet volených slov
 • PRI (pain raiting index) – hodnocení bolesti
 • PPI (present pain intensity) – intenzita bolesti

Afty

Co jsou afty?

Afty jsou bělavé léze (eroze) na sliznicích úst, nosu nebo genitálií. Jedná se vlastně o mělký vřídek (ulceraci). Afty mohou být bolestivé, mohou krvácet nebo mohou být kontaminovány bakteriemi.

Co může způsobit afty?

 • stres
 • ostré jídlo
 • nedostatek vitamínů a stopových prvků
 • nedostatečná ústní hygiena (umožňuje množení bakterií a virů)
 • mechanické poškození (protéza, rovnátka…)

!!!Bolestivé afty jsou spojovány se stresem.

Normální laboratorní hodnoty

Časté jsou dotazy, zda jsou vaše výsledky „v normě“. Tato tabulka by vám mohla pomoct při orientaci v laboratorních hodnotách.

http://lekarske.slovniky.cz/…alni-hodnoty

Další možná vyšetření

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Diagnostika není snadná. Některé nespecifické projevy mohou být zavádějící (např. zvýšená teplota, únava).

Vyšetření autoprotilátek

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Diagnostika není snadná. Některé nespecifické projevy mohou být zavádějící (např. zvýšená teplota, únava).