Diagnostika

Revmatologické vyšetření - pořad Moje medicína

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Systémový lupus zmiňovaný i v TV. Sice dvě věty, ale buďme rádi za ně :) V pořadu Moje medicína MUDr. Heřman Mann (z Revmatologického ústavu) vysvětluje, jak probíhá revmatologické vyšetření.

Krevní obraz

Malý krevní obraz je určení

 • počtu červených krvinek (erytrocytů)
 • bílých krvinek (leukocytů)
 • počtu krevních destiček (trombocytů)
 • množství hemoglobinu (Hb – krevní barvivo)
 • hematokritu (poměr červených krvinek a plazmy)
 • MCH (střední hmotnost hemoglobinu v jedné červené krvince)
 • MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách)
 • MCV (střední objem červených krvinek)

Velký krevní obraz

 • malý krevní obraz plus
 • diferenciální krevní obraz (procentuální rozpočet všech buněčných elementů v perifern

Imunoglobuliny (Ig)

 • protilátky tvořené B-lymfocyty, se vyskytují ve všech tělních tekutinách (případně sekretech)
 • brání organismus proti cizím látkám
 • dělí se IgA, IgD, IgE, IgG, IgM
 • měří se v séru
 • různé imunoglobuliny upozorňují na různé nemoci
 • hodnoty jsou zvýšené při infekcích nebo alergiích

IgA

 • v sekretech – hlen, slzy, nosní a plicní sekret
 • brání proti bakteriím

IgD

 • na B-lymfocytech
 • funkce nejasná

IgE

 • na bazofilních granulocytech
 • uvolňují se při alergiích a obraně proti červům

IgG

 • zvlášt

Laboratorní hodnoty - referenční hodnoty

Laboratorní hodnoty poskytují údaje o stavu těla a podporují nebo potvrzují diagnózu. Následující tabulka nevysvětluje „co je co“, pouze ukazuje referenční hodnoty.

Adrenalin

 • plazma 164 – 819 pmol/l
 • moč 22 – 110 nmol/24 hod

Albumin ALB

sérum

 • ženy od 15 let 38 – 58 g/l
 • muži od 15 let 35 – 55 g/l
 • moč 30 mg/l

Aldosteron ALDO

 • ráno do 830 pmol/l
 • večer do 555 pmol/l

Alfafetprotein AFP

 • těhotné v 6. týdnu kolem 64 nmol/l
 • těhotné v 35.

Staré - nové objevy v diagnostice lupusu

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

V různých formách provází lidstvo už několik stovek let. Postup medicíny je od té doby skoro neuvěřitelný. Lupus sice zůstává i nadále nevyléčitelným onemocněním (věřím, že to není napořád), ale díky poznatkům vědy mohou lékaři pacientům pomoci.

Teprve v letech 1895 až 1903 nabyl lupus formu systémového onemocnění.

Kožní projevy SLE - obrázek (z roku 1872)

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Obrázek člověka s kožními projevy lupusu.

SLE M32.1

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla.

Jak se vyhodnocuje "Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index - (SLE-DAI)"

Stanovení orgánového postižení a aktivity nemoci

Vyhodnocují se po 10 dní, přičemž

 • 0…bez obtíží
 • 1…mírné obtíže
 • 2…střední obtíže
 • 3…výrazné obtíže

Křeče

 • nově vzniklé (s vyloučením metabolických, infekčních a polékových příčin)
 • max.

Pozitivní ANA - znamená to lupus?

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Pro diagnostiku lupusu jsou specifické např. ANA (antinulkeární) protilátky a anti dsDNA (proti dvouvlákonové DNA) protilátky.

Pozitivní ANA ještě neznamenají lupus. Protilátky se vyskytují u mnoha nemocí např. revmatoidní artritida (RA), diskoidní lupus, sklerodermie. Pozitivita dokonce nemusí znamenat vůbec žádnou nemoc.

Autoprotilátky - druhy autoprotilátek

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při onemocnění lupusem vyrábí tělo protilátky (autoprotilátky) namířné proti antigenům vlastního těla. Antigeny jsou molekuly, které jsou schopné vyvolat tvorbu specifických protilátek.