Autoimunity

Artritida asociovaná s erytema nodosum

Erytema nodosum (EN) je charakterizované bolestivými nodulárními podkožními infiltráty, které jsou podmíněny zánětem podkožního tukového vaziva. Vznik může souviset s užitím některých léků – penicilin, sulfonamidy, kontraceptiva), ulcerózní kolitidou, Crohnovou nemocí, SLE, sarkoidózou, nádory nebo infekcí.

Noduly jsou 1 – 10 cm velké, mají charakter podkožních infiltrátů a jsou zpravidla bolestivé. Nejčastěji jsou lokalizované na dolních končetinách. Mají zpravidla časově ohraničené trvání a často se spontánně vstřebají (6 – 8 týdnů).

MCTD

Mezi klasická imunitní onemocnění, která souvisejí s onemocněním pojiva, patří systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritida, sklerodermie, polymyositida a dermatomyositida.

Co je to MCTD?

MCTD – Mixed Connective Tissue Disease je tzv. smíšené onemocnění pojivové tkáně. Známé je i jako Sharpův syndrom (po panu Sharpovi, který ho v roce 1972 poprvé popsal).

Je to syndrom, u kterého se vyskytují příznaky SLE (systémový lupus), SSc (systémová sklerodermie), polymyositidy.

Antifosfolipidový syndrom

Syndrom je současný výskyt několika příznaků, které jsou typické pro určité onemocnění. V případě antifosfolipidového syndromu (APS) je to vytváření antifosfolipidových protilátek, snížení počtu krevních destiček, trombóza v žilách nebo tepnách, opakované potraty. To vše za přítomnosti LA (lupus antikoagulans), aCL (antikardiolipinové protilátky) nebo obou.

APS může být primární – tzn.

Antifosfolipidové protilátky u těhotných

Antifosfolipidové protilátky obíhají krevním řečištěm a jsou namířené proti proti záporně nabitým částem fosfolipidů (jsou součástí obalové vrstvy každé buňky našeho těla). Buněčných fosfolipdů je celá řada. Antifosfolipidové protilátky byly poprvé objeveny v roce 1906. V té době to bylo u pacientů se syfilisem.

Tyto protilátky poškozují přímo cévy plodového koláče a vytvářejí krevní sraženiny (tromby, mikrotromby). Ty ucpávají cévy v placentě a tím snižují její funkci. Výsledkem je snížená výživa plodu.

Pretibiální myxedém

Kožní mucinóza charakterizovaná voskovitým tužším prosáknutím kůže, podkoží a dalších tkání v důsledku hromadění mukopolysacharidů. Postihuje horní končetiny, chodidla a hřbety dolních končetin, obličej, uši a krk. Pretibiální mucinóza bývá někdy přítomena u Gravesovy-Basedowovy hypertyreózy (spíše v pozdním stadiu).

Děti a lupus

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

*Asi čtvrtina pacientů onemocní v dětství a dospívání. Přichází bolesti, únava, omezení aktivit (např. sport), změny vzhledu.

Kritéria ACR pro diagnózu RA

 • ranní ztuhlost (trvající alespoň hodinu)
 • artritida tří nebo více kloubních skupin
 • artritida kloubů rukou
 • symetrická artritida (postižení stejných kloubů na obou polovinách těla)
 • revmatoidní uzly (podkožní uzly)
 • sérový revmatoidní faktor
 • rentgenové změny (rentgenové změny typické pro RA)

Můžou mít ženy s lupusem dítě? (překlad z Průvodce pro pacienty)

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Toto je volný překlad z Průvodce pro paciety s lupusem – vydání z roku 2005. Kniha byla poprvé publikována v roce 1995. Článek má informativní charakter.

Většina žen se SLE chce mít děti.

Autoimunitní onemocnění

Zdravý imunitní systém je schopný rozlišovat „svoje“ a „cizí“ antigeny. Antigen je jakákoliv látka, která způsobuje alergickou reakci a tvorbu protilátek. Autoimunita je nerozlišuje a vyrábí protilátky proti vlastním antigenům (buňkám, tkáním, orgánům).

Autoimunitní onemocnění vznikají v důsledku nadměrné tvorby autoprotilátek nebo T-reaktivních lymfocytů.

Fakta o lupusu

 • podle profesora Rovenského z Revmatologického ústavu Piešťany je v České republice je odhadem 2 500 pacientů s lupusem a na Slovensku asi 1 500 (1)
 • pro porovnání ve Velké Británii je to asi 30 000 a v USA 1,5 miliónů nemocných
 • lupus nelze vyléčit
 • lupus NENÍ nakažlivý !!!
 • lupus není totéž jako lupénka
 • devětkrát častěji jsou postižené ženy
 • známé jsou tři typy lupusu: diskoidní, systémový a lupus způsobený léky
 • asi v 10 % přechází diskoidní forma v systémové onemocnění
 • podle České revmatologické společn