Třídy lupus glomerulonefritid

Morfologická klasifikace lupusové nefritidy podle komise SZO z roku 1995

GN…glomerulonefritida

  • 1. třída Normální glomeruly
  • 2. třída Izolované mezangiální změny (mezangiopatie)
  • 3. třída Fokálně segmentální GN (se změnami mírného nebo středního stupně)
  • 4. třída Difúzní GN (těžká mezangiální, endokapilární nebo mezangiokapilární proliferace a/nebo extenzivní subendoteliální depozita). Mezangiální depozita jsou přítomna vždy a subepiteliální depozita často a mohou být četná.
  • 5. třída Difúzní membranózní GN
  • 6. třída Pokročilá sklerotizující GN

Komentáře