Plasma

Nažloutlá tekutina. Je spolu s krvinkami, které jsou v ní obsažené, základem krve. Obsahuje 90 % vody, 8 % bílkovin (albumin, globuliny, fibrinogen, koagulační faktory, imunoglobuliny aj.), soli, glukosu, lipidy, žlučová barviva, hormony, vitaminy, odpadní látky aj. Koncentrace těchto látek v plasmě lze stanovit např. pro zjištění diagnózy nemoci. Plasmu lze získat odstředěním nesrážlivé krve, tj. krve odebrané do stříkačky nebo zkumavky obsahující protisrážlivé látky – citrát nebo heparin.

Komentáře