Imunosupresiva

  • látky , které brzdí aktivitu imunitního systému
  • imunosupresiva lze rozdělit na glukokortikoidy, cytostatika (cyklofosfamid, metotrexát, azathioprin), protilátky (monoklonální a polyklonální protilátky), makrolidová imunosupresiva (takrolimus, cyklosporin), ostatní látky (interferon, TNF, opiáty)
  • imunosupresivní terapie se používá jako
    • prevence rejekce (odloučení) transplantovaného orgánu
    • léčba autoimunitních onemocnění (roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, myastenia gravis, systémový lupus, Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, pemphigus)
    • léčba zánětlivých neautoimunitních onemocnění (astma)

Komentáře