Anti-SSA/Ro a anti-SSB/La protilátky

Anti/La protilátky se vyskytují prakticky společně s anti-SSA/Ro. Ale neplatí to naopak. Anti-SSA/Ro se vyskytují především u primárního Sjogrenova syndromu a u SLE.

Komentáře