Anti dsDNA

Skupina protilátek namířených proti různým antigenním determinantám v molekule DNA. Vysoká hladina anti dsDNA je spojována se SLE. Souvisí s IgG protilátkami a ukazuje na aktivitu a závažnost onemocnění.

Rozeznáváme:

  • protilátky reagující pouze s dsDNA
  • protilátky zkříženě reagující s ds DNA a ssDNA
  • protilátky reagující pouze se ssDNA
  • protilátky reagující se Z-DNA

Komentáře