Addukce

Pohyb části těla směrem k hlavní ose těla.

Komentáře