Adalimumab

Adalimumab (Humira) je první plně humánní monoklonální protilátka proti TNF (tumor necrosis factor). Svojí strukturou je nerozlišitelná od lidského IgG. Výsledky více než 25 klinických studií shodně potvrdily vysokou účinnost a dobrou snášenlivost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy. Používá se buď samostatně nebo v kombinaci s jinými nemoc modifikujícími antirevmatiky.

Patří do skupiny imunosupresivních látek.

Zdroj: Revmatologický slovník

http://en.wikipedia.org/…ressive_drug?…

Komentáře