Vítáme Vás

Na těchto stránkách se dozvíte některé informace o onemocnění zvaném Systémový lupus erythematodes (SLE). Kam takové onemocnění zařadit? Jaké jsou projevy, léčba, život se SLE?
Čtěte dál

Lékařský slovník

Narazili jste na lékařský výraz kterému nerozumíte? Zkuste náš slovník lékařských pojmů

Vaše příběhy

Vadí Vám, že si lidé pletou LUPUS s lupénkou? Že lidé netuší co je vlastně LUPUS je? Chcete pomoci dostat tuto nemoc do obecného povědomí? Pošlete svůj příběh.

Endokarditida při SLE (Libmanova - Sacksova choroba)

Co je endokarditida?

Je to zánět vnitřní výstelky srdce – endokardu a z endokardu tvořených srdečních chlopní.

Příčiny

Může být infekčního nebo vyjímečně neinfekčního původu. Při infekčním zánětu dochází k zasažení tkáně bakteriemi a tím ke zhoršení jejich funkce.

Léčba

Léčba infekční endokarditidy je založena na podávání antibiotik.

Plazmaferéza

Co je plazmaferéza?

Jedná se čištění krve pomocí krevních filtrů.

Trombocytopatie

Porucha funkce trombocytů. Obvykle má za následek zvýšenou krvácivost.

K dědičným poruchám patří např. Bernardův-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombastenie, syndrom Heřmanského-Pudlákův aj. Funkce přilnavosti destiček je narušena u Willebrandovy nemoci. Dále může být součástí krevních chorob (primární trombocytemie). Funkci krevních destiček narušují i některé léky. Toho se využívá k antiagregační léčbě.

Poruchy srážlivosti krve

Krvácivé stavy se projevují spontánními krvácivými projevy nebo přímo krvácením, které jsou neúměrné stavům nebo podnětům, které je vyvolaly.

Jaké jsou příčiny poruch srážlivosti?

Nedostatek krevních destiček

Příčinou poklesu počtu těchto krevních buněk může být jejich snížená tvorba, zvýšený zánik nebo nadměrné vychytávání destiček ve zvětšené slezině.

Koagulopatie – nemoci koagulačních faktorů

Vrozený nedostatek těchto faktorů – hemofilie nebo nemoci získané v průběhu života.

Von Willebrandova choroba

Von Willebrandova choroba je dědičná nemoc způsobená nedostatkem srážecího faktoru. Tento faktor se nazývá von Willebrandův. Při poranění pomáhá shlukovat krevní destičky a tím podporuje vznik tzv. destičkové zátky. Ta zabezpečí, zejména při malých ranách, provizorní ucpání trhliny. Willebrandova choroba postihuje celé 1 % populace.

Anti-SSA/Ro a anti-SSB/La protilátky

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Anti/La protilátky se vyskytují prakticky společně s anti-SSA/Ro. Ale neplatí to naopak.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přeji Vám hodně pohody a klidu v době vánočního shonu. Do nového roku hlavně hodně zdraví a co nejmíň „lupusích“ problémů. Rozárka Dodatek: Doufám, že se nám v roce 2010 podaří uskutečnit pacientský SLEz. Předem jste všichni zváni :)

Ulcerozní kolitida

Ulcerózní kolitida

Řadí se mezi tzv. „nespecifické střevní záněty“ (Inflammatory bowel disease).

Tato onemocnění přinášejí jak nemocným, tak jejich blízkým zásadní změny životního stylu, včetně jistých, především fyziologických omezení, na které se je mnohdy velice obtížné z různých důvodů adaptovat.

Ulcerózní kolitida je chronické onemocnění střevní sliznice. Obvykle začíná postižením konečníku a omezuje se na tlusté střevo (zřídka může být poškozena i konečná část tenkého střeva – terminální ileum).

Crohnova nemoc

Řadí se mezi tzv. „nespecifické střevní záněty“(Inflamatory bowel disease).

Tato onemocnění přinášejí jak nemocným, tak jejich blízkým zásadní změny životního stylu, včetně jistých, především fyziologických omezení, na které se je mnohdy velice obtížné z různých důvodů adaptovat.

Crohnova choroba je chronické, zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí. Může se projevit v jakékoli jeho části, nejčastěji však v počáteční části tlustého střeva. Zánět proniká celou stěnou.

Výňatek ze zákona č.306/2008 Sb. o důchodovém pojištění

8. Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, s výjimkou částečného invalidního důchodu uvedeného v bodě 9. se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1.