Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

1. října 2004 nabyl účinnosti tehdy nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a s ním se objevil pojem osoba se zdravotním postižením. Tímto pojmem se označuje skupina osob, které mají pro zdravotní postižení ztíženou situaci na trhu práce a zákon jim zajišťuje na trhu práce podporu.

Osoby se zdravotním postižením se dělí do 3 kategorií

  • osoby s těžším zdravotním postižením (osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení plně invalidními)
  • osoby se zdravotním postižením (osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení částečně invalidními)
  • osoby zdravotně znevýhodněné (osoby, které získaly tento status rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení na základě posouzení posudkovým lékařem OSSZ) a u žádostí uplatněných od 1.7.2006 rozhodnutím příslušného úřadu práce na základě posouzení posudkovým lékařem LPS (tj. lékařské posudkové služby úřadu práce).(2)

V zákoně o zaměstnanosti jsou velmi důležitá přechodná ustanovení. Dle nich se osoby, které byly rozhodnutím OSSZ uznány za osoby se změněnou pracovní schopností (ZPS), považují za osoby zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona po dobu platnosti rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30.9.2007).

Upozornění pro osoby se zdravotním znevýhodněním na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE

Zákon o zaměstnanosti ZDE

Kdo je osoba se ZPS (změněnou pracovní schopností) ZDE

Zdroj:

http://www.roska.eu/…opnosti.html

(2) http://portal.mpsv.cz/…znevyhodnena

http://www.mpsv.cz/cs/7207

http://www.sagit.cz/…heslatxt.asp?…

Komentáře