Základní parametry pro určení autoimunit

Americký imunolog německého původu Ernest Witebsky a jeho žák Noel Rose stanovili čtyři základní parametry (znaky), po jejichž určení se učité onemocnění může nazývat autoimunitní.

  • poznání terče (buňka, orgán), na který autoimunitní mechanismus „útočí“
  • poznání „útočníka“, tzn. protilátky nebo autoreaktivního T-lymfocytu, který je příčinným faktorem autoimunitní choroby
  • pokud pomocí antignů imunizujeme experimenální zvíře, vzniknou u tohoto zvířete stejné patologické změny jako při příslušné nemoci u člověka
  • vznik autoimunitní choroby lze u zdravého zvířete vyvolat přenosem protilátek nebo T-lymfocytů z nemocného zvířete

Zdroj: Ferenčík, Rovenský – Imunitní systém

Komentáře