Výzkum transplantace pupečníkových kmenových buněk u SLE

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Vlivem produkce autoprotilátek dochází v těle k opakovaným zánětům. Vědci doufají, že se podaří zjistit, zda by pupečníkové kmenové buňky mohly být užitečné při léčbě lupusu (ve chvíli, kdy není úspěšná klasická léčba).

Co jsou kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou buňky, které jsou schopné se dělit a přeměnit na jiný druh buněk. Jsou podobné těm, jaké se nacházejí v lidském embryu. Kmenové buňky se v těle vyskytují i v „dospělé“ formě (v kostní dřeni, placentě, pupečníku). Ve studiích na zvířatech byly použité kmenové buňky odebrané z pupečníku (který spojuje matku s dítětem v průběhu těhotenství). Bylo zjištěno, že s jejich pomocí lze léčit řadu onemocnění. Pupečníkové kmenové buňky se dříve nesměly používat při zkouškách na lidech.

Kdo se studie účastnil?

Na studii se podílelo 16 pacientů (převážně žen ve věku 17–55 let). V průměru měli lupus 65 měsíců. Tito pacienti nereagovali na léčbu cyklofosfamidem – Cytoxan (po dobu nejméně šesti měsíců) nebo mykofenolát – Cellcept (po dobu nejméně tří měsíců). Pacienti užívali více než 20 mg prednisonu denně, měli nízký počet krevních destiček nebo měli aktivní lupusovou nefritidu (onemocnění ledvin).

Po užití kmenových buněk dostali pacienti po 2 až 4 dnech ještě infuzi cyklofosfamidu.

Co se vyhodnocovalo?

Aktivita T-buněk cytokiny, komplement, protilátky

Další informace v angličtině http://lecbakmenovymibunkami.com/…LE-Study.pdf

Zdroj: http://www.lupus.org/…w_empty.aspx?…

Komentáře