Vyhláška o posuzování invalidity se od roku 2010 mění

Ve vyhlášce č.284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění došlo ke změnám. Od 9. října 2009 je v platnosti nová vyhláška 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě. Dále upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (tzv. vyhláška o posuzování invalidity).

Zde je již uvedený SLE (Systémový lupus) – kapitola XIII. Postižení svalové a kosterní soustavy, oddíl D Systémová postižení pojiva.

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Více informací ZDE

Zdroj:

http://www.sagit.cz/…birkatxt.asp?…

Komentáře