Trocha historie České revmatologické společnosti

V roce 1963 byla založena Československá revmatologická společnost (ČRS). V jejím čele byl v té době prof. MUDr. František Lenoch, DrSc. Dále to byli doc. MUDr. V. Rejholec, CSc., prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. V roce 1993 byl předsedou zvolen prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Česká revmatologická společnost vydává svůj vlastní časopis „Česká revmatologie“, který vychází 4× ročně.

Komentáře