TEP - kloubní náhrady

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Jelikož vlivem revmatického onemocnění může v krajním případě dojít až k destrukci kloubu, věnuji se okrajově i této problematice.

Možnost náhrady poškozených kloubů endoprotézou znamená pro milióny lidí na celém světě často jedinou cestu zpět do normálního života bez bolesti a výraznějšího pohybového omezení. Rozšiřuje se škála kloubních postižení, která lze náhradou kloubu vyřešit. Snižuje se věková hranice, kdy je náhrada prováděna. To proto, že se díky kvalitnějším materiálům prodlužuje životnost používaných endoprotéz.

Pro náhradu kyčelního kloubu může být použita tzv. endoprotéza cervikokapitální, kdy je nahražena pouze hlavice stehenní kosti nebo endoprotéza totální – TEP. Ta umožňuje výměnu hlavice i kloubní jamky.

Další rozlišení je podle způsobu fixace endoprotézy ke kosti. První skupina – cementované endoprotézy, jsou určené k ukotvení pomocí tzv. kostního cementu. To je speciální rychle tuhnoucí hmota (metylmetakrylát). Druhá skupina – necementované endoprotézy jsou na povrchu upraveny tak, aby v místě kontaktu s kostí mohlo dojít ke spojení i bez cementu.

Mezi nejčastější důvody k provedení nahrady kyčelního kloubu endoprotézou patří:

  • degenerativní onemocnění kyčelního kloubu neboli koxartróza
  • poškození kyčelního kloubu úrazem – zlomenina krčku stehenní kosti, poúrazová destrukce kloubu
  • destrukce kloubu v důsledku revmatického onemocnění
  • destrukce hlavice stehenní kosti zapříčiněná jiným onemocněním
  • nádorové onemocnění stehenní kosti

Komentáře