Systémový lupus erythematosus (erythematodes) u dětí

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou klouby, kůže, ledviny, mozek, serózní blány (pobřišnice, osrdečník) atd.

Chronické onemocnění je takové, které může přetrvávat delší dobu. Střídají se období klidu (remise) a vzplanutí nemoci.

Jak často se lupus vyskytuje u dětí? SLE je vzácná choroba, která postihuje asi 5 dětí z 1 milionu za rok. Zřídka začíná před dosažením 5 let věku a obecně je velmi vzácný v období před dospíváním. Nejčastěji postihuje ženy a dívky v plodném věku (mezi 15 a 45 lety). V této věkévé skupině je poměr postižených chlapců (mužů) ku ženám 1:9. U mladších dětí je poměr chlapců a dívek vyrovnaný. SLE se vyskytuje na celém světě, častěji u Afro-američanů, Hispánců, Asiatů a nativních Američanů.

Další informace o lupusu u dětí na stránkách Printo

Zdoj:

http://www.printo.it/…Cechia/2.htm

Komentáře