Systémová onemocnění pojiva v dětském věku

Systémová onemocnění pojiva jsou chronické zánětlivé choroby s rozmanitými klinickými projevy. I když jsou v dětském věku vzácná, jejich zdravotní dopad může být závažný. Včasná diagnóza a adekvátní léčba jsou významnými příznivými prognostickými faktory. Mezi hlavní představitele patří systémový lupus erythematosus (SLE) a zánětlivé myopatie, zejména dermatomyositida (JDM).

Více informací v článku doc. MUDr. Pavly Doležalové z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

Zdroj:

http://www.solen.cz/…08/04/02.pdf

Komentáře