10. květen - Světový den lupusu

Dne 10. května 2004 byl na 7. kongresu SLE v New Yorku vyhlášen první Světový den lupusu. Po celém světě se v tento den pořádají různé akce, které mají za cíl jednu důležitou věc – rozšiřovat informace o lupusu.

Lupus je celosvětový problém. Na celém světě je přes 5 miliónů nemocných, každoročně jich přibližně 100 tisíc přibývá. Proto je důležitý výzkum, který by umožnil zjistit přesné počty nemocných, příčiny onemocnění a co nejúčinnější možnou léčbu.

Rozšiřování informací je důležité zejména ze dvou důvodů. Tím prvním je minimální informovanost mezi lékaři. Málokterého lékaře napadne jako možný zdroj problémů právě lupus. Diagnostika se tím neúměrně prodlužuje, stanovená diagnóza a vhodná léčba se oddaluje. Druhým důvodem je sociální kontakt mezi pacienty. Většině lupus pacientů pomáhá, když si mohou promluvit s někým „kdo ví“…

Komentáře