Sexuální život - téma o kterém se moc nemluví

Ukazuje se, že asi 75% nemocných s revmatoidní artritidou i osteoartrózou má problémy se sexuálním životem. Potíže sexuálního rázu vyplývají z postižení kyčelních a kolenních kloubů, páteře a z tlumivého účinku některých léků. Také z celkově depresivního ladění některých nemocných.

Tato úvaha se sice týká revmatoidní artritidy, ale věřím, že i pacienti se SLE mívají tyto problémy. Pravděpodobně to bude způsobéné i změnami zevnějšku, které jsou způsobené léčbou.

Zdroj: Trnavský – Revmatické nemoci – co o nich víme a jak s nimi žít

Komentáře