Rozhovor s profesorem Pavelkou nejen o současné revmatologii (Practicus.eu)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. je revmatolog, přednosta Revmatologické kliniky 1. lékařské fakulty UK. Ve svých článcích píše například o biologické léčbě u revmatických onemocnění nebo spolupráci revmatolog – praktický lékař. O tématu spolupráce mezi praktiky a revmatology i přednáší.

V rozhovoru uvádí některé zajímavosti

  • nejčastějším zánětlivým revmatickým onemocněním je revmatoidní artritida (vyskytuje se asi v 1% populace)
  • na druhém místě je ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) (vyskytuje se asi u 0,5% populace)
  • k biologické léčbě jsou indikováni pacienti, kteří splňují 3 podmínky (1. vysoká aktivita onemocnění, 2. konvenční léčba selhává, 3. není kontraindikace k biologické léčbě)
  • dobré terapeutické odpovědi lze docílit u 70 – 80% pacientů, u kterých dosavadní léčba nebyla úspěšná
  • v ČR je v současné době 26 center biologické léčby

Více na odkazu ZDE

Zdroj:

http://web.practicus.eu/…Pavelkou.pdf

Komentáře