Projevy postižení centrálního nervového systému (CNS)

Ač to může znít překvapivé, neuropsychiatrické příznaky u postižení centrální nervové soustavy, jsou poměrně časté. Vyskytují se až 70% nemocných se SLE. Do kolonky „neuro – psychiatrické poruchy“ se vejde vše týkající se nervů a psychiky.

Postiženy mohou být všechny části nervového systému – centrální nervový systém, periferní nervový systém, autonomní nervový systém (je součástí periferního nervového systému). Příznaky jsou rozmanité a můžou být různě intenzivní. Od lehkých poruch chování, přes středně závažné poruchy například deprese, až po poruchy závažné (křeče a mozkové příhody).

Příznaky dělíme na

 • primární
  • přímý důsledek poškození atoimunitními mechanismy
  • řadí se sem cévní uzávěry způsobené buď imunokomplexy nebo protilátkami (např. antifosfolipidové) a mozkové dysfunkce
 • sekundární
  • výsledek postižení jiných orgánů nebo jako nežádoucí komplikace léčby
  • infekce (např. meningitida)
  • cévní mozkové příhody
  • vlivem podávaných léků (např. kortikoidy, nesteroidní antirevmatika, sulfamatoxazol, hydroxychlorochin, azatioprin)
  • reaktivní deprese

Jiné dělení – podle charakteru a typu poškození

 • difúzní
 • ložiskové

Klinické projevy – primární příčiny Klinické projevy difúzního postižení

 • organické mozkové syndromy
  • jsou nejčastější, obvykle to jsou kognitivní poruchy – poruchy kognitivních funkcí (paměť, myšlení, koncentraci, orientaci, řečové a gnostické funkce)
 • psychiatrické změny
  • vyskytují se až u 65% všech nemocných
  • projevují se převážně jako afektivní poruchy neboli poruchy nálad (zvláště deprese)

Klinické projevy ložiskového postižení

 • akutní cévní mozkové příhody (AMP)
 • neuropatie mozkových nervů
  • mohou být trvalé i přechodné a většinou dobře reagují na léčbu kortikoidy (patří sem ptózy očních víček, různé oftalmoplegie, neuralgie trigeminu, ochrnutí v oblasti III. a IV. mozkového nervu, obrny obličejového nervu, neuropatie optického nervu a další)

Poznámka navíc

 • u některých nemocných se SLE se vyskytují potíže obdobné jako u epilepsie
 • u 30% nemocných se vyskytují bolesti hlavy různého původu (při hodnocení je třeba uvažovat, že příčin je mnoho; je třeba vyloučit např. subdurální hematom nebo užívání antimalarik)
 • někteří nemocní mají migrenózní záchvatovité bolesti hlavy (většinou dobře reagují na léčbu kortikoidy)
 • někdy je k neuropsychiatrickým příznakům přiřazována aseptická meningitida (také dobře reaguje na léčbu kortikoidy)
 • u některých nemocných dochází ke spojení lupus plus myastenia gravis (až u 72% nemocných se projeví nejdříve myastenia gravis)

Patogeneze – vznik nemoci

 • patogeneze je nejasná
 • předpokládá se vznik mikrouzávěrů nejmenších mozkových cév v důsledku nezánětlivé vaskulopatie; druhou možností je přímá vzájemné působení mezi autoprotilátkou a nervovou buňkou (dojde k poškození buňky)

Klinické projevy – sekundární příčiny

 • infekce
 • metabolické poruchy
 • hypertenze
 • účinky léků

Diagnostika, diagnóza

 • určení diagnózy u postižení CNS není snadné
 • laboratorní testy obvykle užívané pro vyhodnocení aktivity SLE a aktivita onemocnění CNS vzájemně nesouvisejí (nízké hodnoty komplementu, cirkulující imunokomplexy)
 • při diagnostice se využívá vyšetření mozkomíšního moku, hodnoty aCL v séru, vyšetření EEG, počítačová tomografie (CT), magnerická rezonance (MRI), emisní pozitronová tomografie (PET)

Laboratorní testy užívané při hodnocení příznaků neuropsychiatrických příznaků u SLE najdete v tabulce ZDE

Komentáře

Anonymous (bez ověření)

Dobrý den, bylo mi diagnostikováno :nevratné změny centrálního nervového systému.Je možné,že to souvisi s mým autoimunitním onemocněním štítné žlázy?

Jarka (bez ověření)

mám zjištěno nevratné poškození centrálního nervového systěmu.zároveň mám autoimunitní onemocnění štítne žlázy.Lékař mi sdělil,že příčiny poškození nejsou známy. Je možné,že tato dvě onemocnění spolu souvisí?