Příručka pro osoby se zdravotním postižením - rok 2014 (MPSV)

Průkaz osob se zdravotním postižením

 • postupně nahradí ostatní průkazy mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P)
 • ostatní průkazy platí do doby, která je v daném průkazu uvedena (nejdéle však do roku 2015)
 • od 1. ledna 2014 lze tento průkaz získat pouze na základě správního řízení (aby bylo zahájeno toto řízení, je třeba podat žádost na pobočce Úřadu práce – ÚP bude mít k tomuto účelu vlastní tiskopis)

Druhy průkazu

 • TP, ZTP, ZTP/P
 • „nárok na průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra“

TP

 • nárok na průkaz „TP“ má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
 • středně těžké funkční postižení pohyblivosti – stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu
 • středně těžké funkční postižení orientace – stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru

ZTP

 • nárok na průkaz označený symbolem „ZTP“ má osoba s  těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra
 • těžké funkční postižení pohyblivosti – stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti
 • těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže

ZTP/P

 • nárok na průkaz označený symbolem „ZTP/P“ má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra
 • zvlášť těžké funkční postižení pohyblivosti a úplné postižení pohyblivosti – stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku

Další informace najdete v Příručce pro osoby se zdravotním postižením , kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdroj

http://p12.helpnet.cz/…p-1-3324.pdf

Komentáře