Lupus nově i v tabulkách pro posudkové lékaře - příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

Od ledna 2010 lze v tabulkách po posudkové lékaře najít i Systémový lupus erythematodes (SLE).

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Kapitola XIII. – Postižení svalové a kosterní soustavy – v oddíl D – Systémová postižení pojiva.

Následující text je kopií této tabulky (vyhláška o posuzování invalidity).

Druh zdravotního postižení

Systémový lupus erythematodes (SLE), systémová skleróza, polyarteritis nodosa, polymyozitida, dermatomyozitida, vaskulitidy, Sjögrenův syndrom

Posudkové hledisko:

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a tíže postižení pojivové tkáně (artritida, myokarditida, pneumonitida, známky séropozitivity), přítomnosti cévního syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách, centrálním nervovém systému, sítnici), projevů katabolismu (horečka, váhový úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie, trombocytopenie, aktivita B lymfocytů s tvorbou autoprotilátek, hyperimunoglobulinemie, proteinurie a mikroskopická hématurie). Hodnotí se rovněž množství a závažnost jednotlivých orgánových postižení (např. u dermatomyozitidy postižení především kůže a příčně pruhovaného svalstva, u SLE postižení kůže, kardiovaskulárního systému, ledvin, kloubů, centrálního nervového systému a plic) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.

Míra poklesu pracovní schopnosti v %

lehké formy

  • zřídka recidivující, bez výraznějších známek aktivity 10 – 15%

vleklé, pomalu progredující formy

  • s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení 20 – 35%

středně těžké formy

  • trvale (středně) aktivní, s výraznější poruchou funkce některých orgánů a systémů, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, s častými recidivami 40 – 60%

těžké formy

  • trvale vysoce aktivní, progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce některých orgánů a systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení 70 – 80%

Připomínám, že v současné době se Invalidní důchod dělí na I., II. a III. stupeň.

Míry poklesu pracovní schopnosti:

Invalidita prvního stupně

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %

Invalidita druhého stupně

  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %

Invalidita třetího stupně

  • nejméně o 70 %

Zdroj:

http://portal.gov.cz/…1/_s.155/701?…

http://www.psbarta.cz/…_------_.php

Komentáře