Pretibiální myxedém

Kožní mucinóza charakterizovaná voskovitým tužším prosáknutím kůže, podkoží a dalších tkání v důsledku hromadění mukopolysacharidů. Postihuje horní končetiny, chodidla a hřbety dolních končetin, obličej, uši a krk. Pretibiální mucinóza bývá někdy přítomena u Gravesovy-Basedowovy hypertyreózy (spíše v pozdním stadiu).

Komentáře