Plazmaferéza

Co je plazmaferéza?

Jedná se čištění krve pomocí krevních filtrů. V podstatě se oddělí krevní plazma postiženého a nahradí se krevní plazmou dárce.

Zatímco při hemodialýze dochází k výměně jen nízkomolekulárních složek krve (glukóza, urea, kreatinin…) a při výměnné krevní transfúzi dochází k náhradě celé krve, při plazmaferéze je nahrazena jen plazma.

Proč?

Plazmafaréza pomáhá z těla odstranit některé škodlivé látky a protilátky.

Kdy se provádí?

Plazmaferéza je indikovaná u některých autoimunitních nemocí, metabolických nemocí a intoxikací. Samozřejmě se plazmaferéza využívá při dárcovství krve.

Co plazma obsahuje?

Albumin

  • používá se při velkých krevních ztrátách a těžkém průběhu ledvinných onemocnění

Imunoglobuliny

  • pro pacienty s těžkými infekčními stavy a poruchami imunity, používají se při léčbě systémových onemocnění

Antihemofilický globulin VIII

  • lék na vrozenou krvácivost

Antitrombin III

  • používá se při poruchách krvácivosti

http://www1.lf1.cuni.cz/…/infjip4.htm#… http://www.transfuze-uvn.cz/…afereza.html

!!! Upozorňuji, že článek má pouze informativní charakter !!!

Komentáře