Nové poznatky v léčbě autoimunit

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Při autoimunitních onemocněních (jako je revmatoidní artritida a SLE) tělo vyrábí protilátky proti vlastním buňkám, tkáním a orgánům. Proč se to děje se zatím nepodařilo objasnit.

Tým výzkumníků Columbijské univerzity pod vedením Alessandry Pernis má nyní k dispozici nová data z výzkumu u myší. Výzkum se týkal využití proteinu ROCK2 při terapii autoimunit. ROCK2 je synteticiký (uměle vyrobený) peptid.

Při některých autoimunitách dochází k produkci IL17 (interleukin 17) a IL21 (interleukin 21). Interleukiny jsou cytokiny (menší signální proteiny) se silnými regulačními účinky. Regulují buňky imunitního systému (včetně NK – Natural Killers) a účastní se tak imunitní odpovědi.

Pochopení mechanismů na molekulární bázi je základem pro hledání nových terapeutických metod. A my, pacienti, čekáme…

Komentáře