Neúplný, latentní lupus

Lupus – stejně jako revmatoidní artritida, systémová skleróza, polydermatomyositis, Sjögrenův syndrom a MCTD – patří mezi systémová onemocnění pojiva.

Ne všichni pacienti ale splňují kritéria stanovená pro potvrzení diagnózy. Připomínám, že například pro lupus je nutné splnit alespoň 4 z 11 stanovených kritérií. Rozmanitost příznaků a projevů onemocnění diagnostiku ještě více komplikují. Doktor Horák uvádí, že „stavy oligosymptomatické, nesplňující plně klasifikační kritéria ACR (American College of Rheumatology), se někdy označují jako latentní či minoritní lupus.“

Případová studie

Dvacet dva pacientů s vlastnostmi, které připomínaly systémový lupus erythematodes (SLE), ale nesplňovali kritéria daná pro diagnózu, bylo sledováno po dobu 5 let. Tito pacienti byli označení jako případy „latentního lupusu“.

Splňovali alespoň jedno z klasifikačních kritérií. Lišili se od pacientů se SLE tím, že u nich nebylo postižení ledvin a centrálního nervového systému (CNS). U sedmi z 22 pacientů se potíže během zkoumaného období rozvinuly do systémové formy (SLE). Nebyly zjištěny žádné klinické nebo laboratorní rysy, které odlišují tyto pacienty od zbývajících 15 s latentní formou lupusu.

Pacienti s latentním lupusem mohou představovat skupinu lidí, kteří mají určité předpoklady (predispozici) a ve spojení s vyvolávajícím faktorem se onemocnění může rozvinout.(2) Latentní lupus tedy tvoří jakousi podskupinu systémového lupusu. Pacienti s latentním lupusem mají dobrou prognózu.(3)

Stránky lupus.org se latentnímu lupusu věnují. Při zjišťování diagnózy může dojít k těmto situacím (6)

  • jedná se o úplný nebo neúplný lupus erythematodes
  • jedná se o onemocnění pojivové tkáně, které se s lupusem překrývá (např. Sjögrenův syndrom)
  • jedná se o nespecifikované onemocnění pojivové tkáně
  • nejedná se o žádné revmatické onemocnění (jakékoliv onemocnění je vyloučeno)

Zdroj:

(1) http://www.medicinapropraxi.cz/…10/04/06.pdf

(2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2746587

(3) http://rheumatology.oxfordjournals.org/…40/1/89.full

(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2818107

(5) http://rheumatology.oxfordjournals.org/…/89.full.pdf

(6) http://www.lupus.org/…w_empty.aspx?…

Komentáře