Necementovaná jamka Allofit - pětileté zkušenosti

Opět téma lupus a kloubní náhrady.

Práce lékařů Hozy, Pilného a Kubeše z Ortopedického oddělení Pardubické Krajské nemocnice zmiňuje případ pacientky se systémovým lupus erytematodes, u které došlo k nečekaně rychlému opotřebení polyetylenu vložky jamky.

Nezodpovězenou otázkou zůstává nápadně vysoké opotřebení polyetylenu ve výše popsaném případě pacientky se SLE. Pacientka byla na dlouhodobé kortikoterapii (Prednison 5 mg p. o. denně) a po primární implantaci u ní nebyly pozorovány známky zvýšené aktivity onemocnění. Po třech letech byl nápadný posun hlavičky v jamce o 6 mm proximálně, sklon jamky přitom s 49° nevybočoval z průměru. Ani při reimplantaci jsme nezaznamenali přítomnost výpotku, granulačních tkání, či dalších známek, které by se daly při rentgenovém nálezu předpokládat. Nezvykle velký otěr se tak nepodařilo vysvětlit. Při zánětlivých autoimunních onemocněních s dlouhodobou imunosupresivní léčbou bychom spíše očekávali selhání TEP na rozhraní implantát-kost.

V odkazu jsou i obrázky k dané problematice.

Zdroj:

http://www.achot.cz/…_148_154.pdf

http://www.achot.cz/detail.php?…

Komentáře