Mykofenolát mofetil - Cell Cept

Co je Cell Cept?

 • imunosupresivum
 • silný, selektivní, nekompetitivní a reverzibilní inhibitor enzymu inosinmonofosfátdehydrogenázy
 • jeho cytostatický efekt je silnější na lymfocyty než na jiné buňky
 • užívá se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy
 • používá se k profylaxi akutního odloučení transplantovaného orgánu (ledviny, srdce, játra)

Cell Cept se podává ve formě

 • infúzního roztoku pro intravenózní podání
 • tablety pro perorální podání

Hradí Cell Cept pojišťovna?

 • informace na odkazu ZDE

Neužívejte CellCept

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mykofenolát-mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo na kteroukoliv další složku CellCeptu
 • jestliže kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití CellCeptu je zapotřebí

 • pokud se u Vás objeví příznaky infekce (např. horečka, bolest v krku) nebo dojde ke vzniku nečekaných modřin a/nebo krvácení
 • pokud máte nebo jste někdy měl(a) jakékoliv problémy s Vaším zažívacím systémem, např. žaludeční vředy
 • pokud plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku CellCept
 • v těchto případech ihned informujte svého lékaře

CellCept snižuje obranné mechanismy Vašeho organizmu. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny kůže. Měl(a) byste proto omezovat působení slunečního a UV-záření na Vaši kůži nošením vhodného ochranného oděvu a používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 • prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

Pokud odpovíte „ano“ na jakoukoli z následujících otázek, informujte o tom Vašeho lékaře před zahájením léčby přípravkem CellCept

 • užíváte jakýkoliv lék, který obsahuje azathioprin nebo jiné imunosupresivní látky, cholestyramin (užívá se ke snížení vysokých hladin cholesterolu v krvi), rifampicin (antibiotikum), antacida, látky, které váží fosfáty (používané u pacientů s chronickým selháním ledvin, aby se snížilo vstřebávání fosfátů) nebo jiné léky (včetně těch, které nejsou na lékařský předpis), o kterých by Váš ošetřující lékař nevěděl?
 • je nutné, abyste byl(a) očkován(a) (živými očkovacími látkami)? Lékař v tomto případě určí nejvhodnější postup.

Užívání přípravku CellCept s jídlem a pitím

 • užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu CellCeptem

Těhotenství a kojení

 • užívání přípravku CellCept během těhotenství může způsobit potrat nebo poškození Vašeho nenarozeného dítěte (například abnormální vývoj uší)
 • pokud plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem o alternativních lécích, které by byly nejlepší pro prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. V určitých situacích Vy a Váš lékař můžete rozhodnout, že prospěch z užívání přípravku CellCept pro Vaše zdraví je mnohem důležitější než možná rizika pro Vaše nenarozené dítě.
 • pokud otěhotníte během užívání přípravku CellCept, nepřestávejte s jeho užíváním, ale o svém těhotenství informujte svého lékaře co nejdříve.

Neužívejte přípravek CellCept, jestliže

 • kojíte
 • jste těhotná (pokud Vám Váš lékař výslovně neřekl jinak)

Informujte svého lékaře ihned, jestliže

 • si myslíte, že můžete být těhotná
 • kojíte
 • plánujete těhotenství v blízké budoucnosti
 • vždy musíte používat účinnou metodu antikoncepce:

Předtím, než začnete užívat přípravek CellCept

 • během celého období léčby přípravkem CellCept
 • 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem CellCept
 • měla byste se poradit se svým lékařem o pro Vás co nejvhodnější metodě antikoncepce na základě Vaší individuální situace

Ženy, které by mohly otěhotnět, musí mít negativní těhotenský test PŘEDTÍM, než začnou s užíváním přípravku CellCept.

Ženou, která by neměla otěhotnět, jste, pokud pro Vás platí některé z následujících

 • jste již po menopause, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena na rakovinu, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět)
 • byly Vám odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a vaječníků)
 • byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie)
 • máte poruchu funkce vaječníků, potvrzenou gynekologem
 • máte v anamnéze (byl Vám diagnostikován) jeden z následujících vzácných stavů, se kterými se některé pacientky narodí, a které znemožňují otěhotnění – genotyp XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy
 • jste dítě/dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci a nemůže otěhotnět.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 • nebylo prokázáno, že by CellCept ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje

Jak se užívá

Vždy užívejte CellCept přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. V příbalovém letáku jsou k dispozici informace pro transplantované pacienty.

Jaké jsou možné vedlejší účinky?

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CellCept nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení. Váš lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy k zjištění jakýchkoliv možných změn počtu Vašich krevních buněk nebo změn koncentrací látek cirkulujících ve Vaší krvi jako jsou cukry, tuky a cholesterol. U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu nežádoucích účinků jako je průjem, infekce, úbytek buněk bílé krevní řady nebo úbytek buněk červené krevní řady.

Přípravek CellCept snižuje tělu vlastní obranné mechanismy, které vedou k odloučení transplantované ledviny, transplantovaného srdce nebo transplantovaných jater. Organismus je však zároveň méně schopen potlačovat různé infekce. Proto, pokud užíváte CellCept, můžete snáze onemocnět infekční chorobou jako je infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce, infekce močového ústrojí. Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny, vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání nebo kůže.

Hlavní nežádoucí účinky ovlivňující tělo jako celek mohou zahrnovat hypersensitivní reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečka, ospalost, poruchy spánku, bolesti (břicha, hrudníku, kloubů a svalů, při močení), bolesti hlavy, příznaky chřipky a otoky.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat

Onemocnění kůže

 • akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže

Onemocnění močového ústrojí

 • potíže s ledvinami, nucení na močení

Onemocnění zažívacího systému a úst

 • zácpa, nevolnost, špatné trávení, zánět slinivky břišní, střevní potíže včetně krvácení do střev, zánět žaludku, poruchy funkce jater, zánět tlustého střeva, ztráta chuti k jídlu, plynatost, otok dásní a vředy v ústech

Onemocnění nervového systému a smyslového ústrojí

 • křeče, třes, závratě, deprese, ospalost, pocit necitlivosti, svalové křeče, úzkost, poruchy myšlení a nálady

Poruchy metabolismu, krve a cév

 • snížení tělesné hmotnosti, dna, zvýšená hladina krevního cukru, krvácení, vznik modřin, změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření cév

Onemocnění plic

 • záněty plic, průdušek, dušnost, kašel, výpotek na plicích nebo v hrudníku, onemocnění vedlejších nosních dutin

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nepřestávejte však užívat svůj léčivý přípravek, dokud vše neprodiskutujete se svým lékařem.

Další léky s kyselinou mykofenolovou

 • Mometil
 • Myfenax
 • Myfortic

Zdroj:

http://farmaceutika.info/atc/L04AA06/ http://farmaceutika.info/cellcept-1g-5ml http://lekarske.slovniky.cz/…at-mofetil-3 http://www.olecich.cz/…n/search.php?… http://www.diagnosia.com/…0-mg-tobolky

Komentáře