MKN 10

MKN 10 je označení pro Mezinárodní klasifikaci nemocí a její desátou revizi. Oficiální název je Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Účinnosti v České republice nabyla v roce 1994. Klasifikace má své počátky v 18. století, kdy se ale týkala pouze příčin smrti. Teprve v roce 1948 – 6. revize – zahrnovala i jiné než smrtelné nemoci.

Současná revize zahrnuje:

I. kapitola

A00–B99 Některé infekční a parazitární nemoci

II. kapitola

C00–D48 Novotvary

III. kapitola

D50–D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

IV. kapitola

E00–E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

V. kapitola

F00–F99 Poruchy duševní a poruchy chování

VI. kapitola

G00–G99 Nemoci nervové soustavy

VII. kapitola

H00–H59 Nemoci oka a očních adnex

VIII. kapitola

H60–H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku

IX. kapitola

I00–I99 Nemoci oběhové soustavy

X. kapitola

J00–J99 Nemoci dýchací soustavy

XI. kapitola

K00–K93 Nemoci trávicí soustavy

XII. kapitola

L00–L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva

XIII. kapitola

M00–M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

XIV. kapitola

N00–N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy

XV. kapitola

O00–O99 Těhotenství, porod a šestinedělí

XVI. kapitola

P00–P96 Některé stavy vzniklé v perinatálním období

XVII. kapitola

Q00–Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

XVIII. kapitola

R00–R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

XIX. kapitola

S00–T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

XX. kapitola

V01–Y98 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

XXI. kapitola

Z00–Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

XXII. kapitola

U00–U99 Kódy pro speciální účely

Zdroj:

http://www.uzis.cz/…n/index.html

Komentáře