Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace

Velká část onemocnění ledvin, vede k poškození jejich funkce. Funkce ledvin se dá velmi přesně zjistit pomocí vyšetření krve a vzorku moči, sbírané za určitý časový úsek (nejčastěji za 24 hodin). Z takového vyšetření se zjišťuje tzv. glomerulární filtrace GFR (Glomerular Filtration Rate). Ta přesně vypovídá, jak ledviny vykonávají svou práci. Jedná se vlastně o množství moči, které ledviny profiltrují za 1 vteřinu (norma je asi 1,3–2,5ml/s).

Pokud toto číslo vynásobíte číslem 86400, získáte množství moči, které se profiltruje z krve za 24 hodin (120 – 220 l moči). U pacientů, kteří vstupují na dialýzu je glomerulární filtrace asi 0,17ml/s a méně (asi 15 litrů za den). Ne vždy je k dispozici přesné stanovoní glomerulární filtrace ze vzorku sbírané moči. Pro odhad funkce ledvin při znalosti hladiny kreatininu v krvi lze použít tzv. MDRD rovnici.

Propracovanější verze rovnice MDRD uvažuje také albumin v séru a dusíku močoviny v krvi.

Zdroj:

http://www.cskb.cz/…i/dopGFR.pdf

Komentáře