Krevní obraz

Malý krevní obraz je určení

 • počtu červených krvinek (erytrocytů)
 • bílých krvinek (leukocytů)
 • počtu krevních destiček (trombocytů)
 • množství hemoglobinu (Hb – krevní barvivo)
 • hematokritu (poměr červených krvinek a plazmy)
 • MCH (střední hmotnost hemoglobinu v jedné červené krvince)
 • MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách)
 • MCV (střední objem červených krvinek)

Velký krevní obraz

 • malý krevní obraz plus
 • diferenciální krevní obraz (procentuální rozpočet všech buněčných elementů v periferní krvi)

Diferenciální krevní obraz

 • ukazuje vztah mezi bílými krvinkami, které buňky jsou zmnožené nebo je jejich počet snížený

Referenční hodnoty diferenciálního krevního obrazu

 • neutrofilní granulocyty s tyčkovitým jádrem do 3%
 • neutrofilní granulocyty se segmentovaným jádrem cca 56%
 • lymfocyty cca 34%
 • eozinofilní granulocyty cca 2,7%
 • bazofilní granulocyty cca 0,5%
 • monocyty cca 4,0%

Další informace ZDE

Zdroj:

Sedláček Petr – Jak se vyznat v laboratorních hodnotách (ISBN 80–7281–256–4)

Komentáře