Krevní komponenty

Dospělý člověk má asi 6 litrů krve. Co všechno krev obsahuje? Krevní komponenty ve zdravé krvi, které jsou důležité z pohledu imunity:

Červené krvinky – erytrocyty

Krevní destičky – trombocyty

Bílé krevní destičky – leukocyty

  • basofily
  • eosinofily
  • buňky s polymorfním jádrem (granulocyty, neutrofily)
  • monocyty (makrofágy)
  • lymfocyty (T buňky – CD4 a CD8, NK buňky, B buňky)

Plasma (obsahuje sérum)

  • albumin
  • globuliny (alfa globuliny, beta globuliny – zahrnuje komplement,gama globuliny – zahrnuje imunoglobuliny – IgG, IgA, IgM, IgD, IgE)
  • cytokiny

Zdroj:

The Lupus Book

Komentáře