Jógou proti bolestem kloubů 1.

Příznivci jógy mi dají za pravdu, že se každodenním cvičením můžeme problémů s klouby vyvarovat nebo je alespoň zmírnit.

Cvičení jógy fyziologicky ovlivňuje tělesné i duševní funkce.

Jak cvičit? Cvičení se doporučuje v dobře větrané místnosti, podložka by neměla být příliš měkká. Samozřejmostí by měl být tělesný a duševní klid. Proto se před i po cvičení doporučuje 5ti minutová relaxace.

V józe hraje důležitou roli dýchání.

Vědomé řízení dechu v poloze na zádech

Břišní dýchání

Jednu ruku položte na uvolněné břicho. Uvědomte si, jak se s nádechem a výdechem břišní stěna pohybuje. Mezi výdechem a nádechem vzniká malá pauza, dýchání je klidné a vědomé.

Hrudní dýchání

Položte si dlaně na žebra z levé i pravé strany. Uvědomte si, jak se žebra při nádechu rozevírají a jak se při výdechu hrudní koš zase smršťuje.

Plný dech

Při úplném uvolnění prociťujte, jak je dech hluboký a jak pomalu a přirozeně plyne.

Komentáře