Informační dopis - Benlysta

Na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je se stažení informační dopis, který informuje o doporučení, které navazuje na výsledky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie, ve které bylo zjištěno, že je při užívání léčivého přípravku Benlysta zvýšené riziko psychiatrických příhod. Více ZDE

Komentáře