Co je imunita?

Imunita je schopnost rozlišit cizorodé a své (buňky, tkáně, orgány) a odolnost proti určité infekci. Antigeny vlastního těla toleruje. Cizí látky s pomocí buněk (lymfocytů, makrofágů aj.) a protilátek zneškodňuje. Cizí látkou může být bakterie, virus, ale i transplantovaný orgán.

U některých onemocnění je imunita namířená i proti vlastním zdravým buňkám a orgánům. Pak hovoříme o autoimunitě. Pokud je imunitní systém oslabený (např. častými infekcemi nebo nádory) hovoříme o imunodeficitu.

Imunitu lze rozdělit na

  • specifickou
  • nespecifickou

Specifická je zaměřená proti přesně definovanému antigenu (cizorodé látce), kterou imunita vyhodnotí. Má dvě složky.

  • buněčná imunita
  • humorální imunita

Buněčná imunita – vykonávají ji T lymfocyty (dozrávají v brzlíku). Je namířená proti buňkám transplantovaných tkání a proti pozměněným buňkám vlastního těla (nádorovým, napadeným viry). Mimo to reguluje další imunitní reakce.

Humorální imunita – za humorální imunitu odpovídají B lymfocyty. Obsahují na svém povrchu receptory pro vazbu antigenu (cizorodé látky). Vazbou s antigenem se dělí a přeměňují na plazmatické buňky, vytvářející protilátky (imunoglobuliny). Je důležitá při virózách a bakteriálních infekcích.

Obě složky specifické imunity pracují ve vzájemném propojení.

Nespecifická imunita umožňuje obranu organismu ještě před vytvořením specifických protilátek. Je propojena se specifickou imunitou, protože celý imunitní systém funguje jako celek.

Komentáře