Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí

V článku MUDr. Němce najdete přehled příčin bolesti pohybového systému u dětí. V tabulce jsou zde uvedena uvádí kritéria pro diagnostiku idiopatické bolesti a kritéria pro diagnózu fibromyalgie, komplexního regionálního bolestivého syndromu, hypermobility a benigních nočních bolestí dolních končetin.

Bolest v oblasti muskuloskeletálního systému je třetí nejčastější stížností dětí a jejich rodičů při návštěvě lékaře, a to hned po bolestech břicha a bolestech hlavy. Pokud se nám klinickým, laboratorním či zobrazovacím vyšetřením podaří stanovit příčinu obtíží, můžeme zahájit příslušnou kauzální léčbu. V případě, že příčinu obtíží nemůžeme jednoznačně jednoznačně prokázat, užíváme pro tento stav označení idiopatická muskuloskeletální bolest a zde je diagnostika mnohem složitější a rovněž volba vhodné léčby je problematičtější.

Více už ve článku

Zdroj:

MUDr. Vladimír Němec, Ph.D – Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí http://www.pediatriepropraxi.cz/…12/03/05.pdf

Komentáře