Hydrolytické enzýmy v terapii zápalových reumatických chorôb (překlad slovenského článku)

V článku Imunomodulace jsem se zmínila o systémové enzymoterapii. Tento článek přináší další informace o užití enzymů u revmatických onemocnění. Zmíněný je i lupus :)

Revmatické choroby představují závažný zdravotnický a ekonomický problém. Vyskytují se často, jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti, dlouhodobé invalidity a vyžadují náročnou léčbu. Velkým terapeutickým problémem jsou rezistentní (odolné) formy zánětlivých revmatických chorob. I přes velké pokroky v kombinované terapii se často nepodaří potlačit aktivitu revmatoidní artritidy (RA), juvenilní chronické artritidy (JCA) nebo těžkých forem ankylozující spondylitidy (AS – Bechtěrevova nemoc). Proto se stále hledají další způsoby léčby.

Běžně se k léčbě používají DMARDs (chorobu modifikující léky), imunomodulace (kombinace imunosupresiv a imunostimulace). Dále se používají monoklonální protilátky (zejména v léčbě RA).

V posledních letech (článek je z roku 1998) se začaly v léčbě revmatických chorob (kromě jiného) používat i hydrolytické enzymy. Je to zejména pro jejich protizánětlivý, analgetický a imunomodulační účinek. Enzymy aktivují makrofágy, NK-buňky, zvyšují fagocytózu. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že efekt enzymů na imunitní odpověď je komplexnější. (pozn. podrobnosti v původním článku)

V článku je dále zmiňovaný pokus:

V průběhu třech let jsme podávali tyto přípravky (enzymy) pacientům s rezistentními formami revmatoidní artritidy, Sjögrenova syndromu a systémového lupus erythematodes.

Deseti pacientům s revmatoidní artritidou, kteří v průběhu 3 – 6 měsíců neodpovídali na základní léčbu DMARDs, jsme přidávali přípravek Wobenzym v dávkach 3×3 a 3×4 dražé denně. Během 12 měsíců trvající léčby se u těchto pacientů snížil Ritchie kloubní index (posuzování hybnosti bloubů) a intenzita bolesti na vizuální analogové škále zůstala nezměněná. V laboratorních výsledcích byl zaznamenán mírný pokles sedimentace, pokles hodnot cirkulujících imunokomplexů a zvýšení koncentrace hemoglobinu. Hodnoty C-reaktivního proteinu a fibrinogenu zůstali nezměněné. Subjektivně pacietni udávali snížení únavy a malátnosti, lepší toleranci základní léčby a celkové zlepšení stavu, které umožnilo přechodně snížit dávky nesteroidních antirevmatik.

Déle byl pokus provedený s pacienty, kteří měli Sjögrenův syndrom a systémový lupus erythematodes s pozitivními antikardiolipinovými protilátkami.

Primární Sjögrenův syndrom s vysokou humorální aktivitou a často s celkovými projevy (vaskulitida, celková slabost, Raynaudův syndrom) představuje závažný terapeutický problém. Sedmi pacientkám byl k základní léčbě přidán Wobenzym v dávce 3×5 dražé. V průběhu komplexní léčby udávaly pacientky zmírnění pocitu suchosti očí, úst a kůže a zlepšení projevů Raynaudova syndromu. V laboratorních nálezech byly zaznamenány jednoznačné změny. U některých pacientek klesla koncentrace gamaglobulinů a titr revmatoidního faktor.

U pěti nemocných s antifosfolipidovým syndromem u SLE považujeme za významné, že ani v jednom případě se během kombinované léčby nevyskytly cévní a krvácivé komplikace, ani reaktivace onemocnění. V laboratorních parametrech se projevila tendence k normalizaci trombocytů, snížení koncentrace antinukleárních protilátek (ANA) a poklesu humorální aktivity základního onemocnění. Léčba byla spojena s minimem vedlejších účinků a ty byly ze strany pacientů dobře tolerovány.

Závěr:

Z těchto zkušeností lze říct, že systémová enzymoterapie je vhodná jako doplňující léčba k imunosupresivní léčbě u těchto revmatických chorob. O dalším postavení enzymů v léčbě dalších revmatických onemocnění (psoriatická artritida, séronegativní nediferencované polyartritídy, rezistentní formy lupusové glomerulonefritidy, recidivy virivých infekcí (zejména herpetických ve spojení se SLE) atd.) rozhodnou cílené zaslepené studie.

Celý článek ve slovenštině ZDE

Systémová enzymoteraie v léčbě osteoartrózy ZDE

Zdroj:

http://www.wobenzym.cz/…/reuma2.html

Reumatológia v teórii a praxi, 1998, Osveta, Martin SR , str. 926–927– ISBN 80–88824–80-X

Komentáře