Historie názvosloví

Lupus je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější části lidského těla. Nejčastěji to jsou srdce, klouby, kůže, plíce, cévy, ledviny a centrální nervový systém (CNS).

Laurent-Théodore Biett – švýcarský dermatolog se narodil v roce 1781. Jako dítě se odstěhoval s rodiči do Francie. Studoval v Paříži. Poznal se s Jean Louis Alibertem v nemocnici Saint-Louis.

V roce 1798, Robert Willan (anglický dermatolog) zveřejnil novou učebnici britské dermatologie (jako první použil slovo „lupus“ při popisu kožní tuberkulózy). Přijal základní principy popsané již dříve Josefem Plenckem a zlepšil klasifikaci (třídění) kožních onemocnění. Willanova metoda pro diagnostiku kožních chorob se stále používá jako metoda k rozpoznání onemocnění kůže. Tuto metodu praktikoval i Biett.

Biett přijel v roce 1810 do Francie představit Willanovu metodu, která umožňovala diagnózu na základě objektivních kritérií a byla přijata většinou dermatologické společnosti.

Jeho přednášky byly publikovány zejména jeho žáky, kterými byli Pierre Louis Alpheé Cazenave and Henry Edward Schedel. Označení „érythème centrifuge“ poprvé zmínili v roce 1838. V roce 1850 už Cazenave použil název „lupus érythèmateux“.

V roce 1856 termín převzal Ferdinand Ritter von Hebra (rakouský dermatolog) a použil řecko-latinské označení vycházející z francouzského erythematosus. Jeho asistent Isidor Neumann publikoval v roce 1863 svoji první histopathologii a použil zde pouze řeckou „odvozeninu“ – erythematodes.

Ten první název – erythematosus – se používá zejména v anglicky mluvících zemích (později i v německy mluvících zemích).

Moriz Kaposi (maďarský dermatolog) zveřejnil první rozsáhlou práci v roce 1872 a zaměřil se na symptomy a nebezpečí pro pacienty s lupusem. To bylo více než 70 let než se LE stalo známou zkratkou pro kolagenózu autoimunitní povahy.

Zdroj:

http://ibmi.mf.uni-lj.si/…a-06-4/9.pdf

http://en.wikipedia.org/…obert_Willan

http://en.wikipedia.org/…9odore_Biett

http://en.wikipedia.org/…Marc_Alibert

http://en.wikipedia.org/…A9e_Cazenave

http://en.wikipedia.org/…er_von_Hebra

Komentáře