Handicap

S pojmem handicap se setkáváme skoro denně. Co ale tohle označení znamená? V Revmatologickém slovníku najdeme handicap jako „kategorii, která vyjadřuje ireverzibilní ztrátu určité tělesné nebo duševní funkce, jež snižuje možnost uplatnění jedince v zaměstnání, rodině nebo jiné sféře společenského života.“

Handicap je jedním slovem znevýhodnění. Projevuje se jako omezení, které pro jedince vyplývá z jeho vady nebo postižení. Člověku ztěžuje nebo znemožňuje naplnit roli, která je pro něj normální (s přihlédnutím k věku, pohlaví atd.)

Míra handicapu je u každého člověka s postižením velmi individuální. Kromě jiného závisí i na druhu a stupni postižení, době vzniku defektu, kvalitě a včasnosti péče a a osobnosti jedince.

Zdroj: Revmatologiký slovník, Slowík – Speciální pedagogika

Komentáře