Fibromyalgie - Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

Druh zdravotního postižení – Fibromyalgie

V oddíle C – postižení měkké tkáně najdeme posudkové hledisko pro fibromyalgii.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky – ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.

  • lokální nález bez celkových příznaků, zachována schopnost zvládat běžné zatížení 5 – 10%
  • lokální nález s celkovými příznaky, pokles výkonu při středním zatížení 15 – 25%

Zdroj: vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb.

Komentáře