Fibromyalgie na pokračování 5.

Jaké jsou symptomy? pokračování

Duševní nebo emocionální poruchy se vyskytují u více než poloviny pacientů s fibromyalgií. Mezi tyto příznaky patří špatná koncentrace, zapomnětlivost, změny nálady, podrážděnost, deprese a úzkosti. Pevné stanovení diagnózy fibromyalgie je obtížné a není možné potvrzení laboratorními testy. Pacienti s fibromyalgií jsou často chybně diagnostikováni a „sklouznou“ mezi psychiatrické pacienty s depresí.

Ostatní symptomy jsou migrény, bolesti hlavy necitlivost nebo brnění na různých částech těla, bolesti břicha (nesmí být způsobeno jiným onemocněním) a podrážděný močový měchýř.

Každý pacient s fibromyalgií je jedinečný. Některý z výše uvedených příznaků se může objevit přerušovaně a v různých kombinacích, jiný se neobjeví vůbec.

Komentáře

michal (bez ověření)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?…

Úterý, 13. ledna 2009 – Štrasburk Prohlášení Evropského parlamentu o fibromyalgii Evropský parlament, s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že téměř 14 milionů osob v Evropské unii a 1 až 3 % světové populace trpí fibromyalgií, což je vysilující stav, jehož důsledkem je chronická bolest celého organismu,

B. vzhledem k tomu, že ačkoli Světová zdravotnická organizace uznala v roce 1992 fibromyalgii za nemoc, dosud není klasifikována v rámci oficiálního seznamu chorob v EU, což znemožňuje stanovit formální diagnózu pacientů,

C. vzhledem k tomu, že pacienti, kteří trpí fibromyalgií, více navštěvují lékaře, jsou častěji objednáváni na odborná vyšetření, bývají častěji v pracovní neschopnosti a hospitalizováni, což pro EU představuje značnou ekonomickou zátěž;

D. vzhledem k tomu, že osoby postižené fibromyalgií mohou jen stěží vést plnohodnotný a nezávislý život, nemají-li přístup k vhodné léčbě a podpoře,

1. vyzývá Radu a Komisi, aby
vypracovaly strategii Společenství týkající se fibromyalgie s cílem uznat tento stav za nemoc;
pomáhaly zlepšovat povědomí o tomto stavu a prostřednictvím informačních kampaní na úrovni EU a jednotlivých států usnadňovaly přístup zdravotnických pracovníků a pacientů k informacím;
vyzvaly členské státy, aby zlepšily přístup k diagnostice a léčbě;
prostřednictvím pracovních programů Sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a budoucích programů pro výzkum usnadňovaly studium fibromyalgie;
podpořily vypracování programů pro shromažďování údajů o fibromyalgii;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal Radě, Komisi a parlamentům členských států.

michal (bez ověření)

pro čr je stejná účinná látka jako v SAVELLA v lécích IXEL a DALCIPRAN – schváleno v SÚKL