Existence Spolku Lupus ČR oficiálně potvrzena ;)

Od 12. června 2013 je ministerským razítkem oficiálně stvrzena existence Spolku Lupus ČR.

„Spolek Lupus ČR je u nás prvním oficiálním sdružením, které vzniklo z potřeby samotných pacientů s onemocněním lupus erythematodes. Dosavadní zkušenosti totiž ukazují, že podobná organizace je více než potřebná…“

Komentáře