Etiopatogenetický podklad systémového lupus erytematodes a perspektivy terapie v budoucnosti

Systémový lupus erytematodes (SLE) je prototypem systémových autoimunitních onemocnění. Nejde o onemocnění časté – v ČR se odhaduje počet případů asi na 5000 –7000. Choroba však začíná velmi často v mladém věku a vede většinou k závažnému orgánovému postižení, především ledvin, mozku, srdce, kůže a pohybového systému.

Ke vzniku autoimunitního onemocnění je pravděpodobně zapotřebí časová kombinace několika faktorů, které vedou ke ztrátě tolerance proti vyvolávajícímu činiteli a dále ke schopnosti následné expanze a diferenciace buněk imunitní odpovědi. Mezi základní faktory, které mohou mít vliv na rozvoj onemocnění SLE, patří především genetické vlivy, abnormality v imunitní regulaci, hormonální vlivy, infekce, toxiny a chemikálie, léky, věk a pravděpodobně další dosud neznámé okolnosti. Relativní podíl jednotlivých přispívajících faktorů na vznik nemoci dosud není znám.

Celý článek ZDE

Zdroj:

http://www.zdrava-rodina.cz/…1098_45.html

Komentáře