...když psychika nefunguje, jak bychom si přáli...

Psychika. Souhrn všeho, co se děje uvnitř lidské mysli. Souhrn duševních jevů v průběhu celého lidského života. Řídí a ovlivňuje naše prožívání a naše chování.

V životě nás potkává spousta krásných věcí. Ale ne vždy tomu tak je. S těmi nepříjemnými, konfliktními, se musíme nějak vyrovnat a zvládnout je. Pokud naše tělo a naše mysl fungují tak jak mají, mobilizujeme všechny vnitřní síly a najdeme řešení.

Někdy se ale stane, že situaci nezvládneme. Čím to? Naše psychika může být oslabená už „od narození“ (vrozené důvody). Nebo jsme oslabeni nějakým traumatem. Nemusí se jedna o nic závažného, ale znáte to…stokrát nic umořilo osla. Dalším důvodem jsou nároky našeho okolí, které mohou být za hranicemi našich možností. Pak, ať už jsou důvody vnitřní nebo vnější, naše adaptační síly nestačí a dochází k poruše.

Porucha je většinou stav reverzibilní (vratný) a léčitelný. Porucha může být různě závažná. Mezi ty méně závažné patří například neurotické poruchy.

Podle MKN10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) mezi neurotické poruchy patří

  • panická porucha
  • úzkostná porucha
  • neurastenie
  • fóbie
  • a další

Nejčastějšími projevy jsou strach a úzkost. Strach i úzkost měly varovat před nebezpečím. Jsou tedy vývojově podložené a jsou přirozené.

Jaký je rozdíl mezi strachem a úzkostí?

Strach máme z něčeho, lze označit objekt, ze kterého máme strach. Bývá intenzivnější a je krátkodobý. Pokud objekt není na blízku, tak strach neprožíváme. Úzkost je neurčitá, je to pocit nepohody, kdy neumíme určit objekt, který nám tuto nepohodu způsobuje. Nemusí být intenzivní, ale je trvalejší dlouhodobá. Prožívání strachu a úzkosti v nás vzbuzují obdobné pocity, které ale mají různou intenzitu.

Dalšími projevy mohou být bolesti zad a páteře, bušení srdce, zažívací problémy a depresivní stavy.

poruše hovoříme tehdy, pokud naše pocity neodpovídají situaci, přetrvávají, brání nám v běžném fungování. Zpravidla se uvažují 3 až 6 měsíců trvající obtíže. Těmito poruchami se zabývá klinická psychologie. Kdo je klinický psycholog? Více ZDE

Panická porucha

  • tzv. epizodická záchvatovitá úzkost
  • nejčastější neurotická porucha
  • základním projevem jsou ataky těžké úzkosti, které nejsou omezeny na nějakou zvláštní situaci
  • projevy – náhlé palpitace (bušení srdce)‚ bolesti na hrudi‚ pocity dušení‚ závratě, často je sekundární strach ze smrti‚ ztráty sebeovládání
  • může být sekundárním projevem depresivní poruchy

O antidepresivech se za nedlouho dočtete ZDE

Zdroj:

přednášky Mgr. Tvrdíkové

http://www.plhb.cz/…icke-poruchy

http://www.uzis.cz/…F40-F48.html

Komentáře