Dva vlci

Tohle je mail, který mi poslala psycholožka, když jsem jí řekla, co mám za onemocnění…

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu, “synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma “vlky”.

Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvera.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal, “A který vlk vyhraje?”

Starý Indián odpověděl: “Ten, kterého krmíš.”

Komentáře